Din behandling

i Ditt hem och på Dina villkor

Som klient hos Luntertun Care Öppenvård får du förutom behandling i ditt eget hem även:

• en individuell behandlare som kommer finnas med dig på din väg framåt
• individuella behandlingsinsatser utifrån just din specifika situation
• högsta grad av anonymitet
• stöd och behandling genom evidensbaserade insatser och metoder
• nycklar till en hållbar förändring
• möjligheten till ett friskare liv och en ökad livskvalitet

Vilka är fördelarna med Luntertun Care Öppenvård?

• anonymiteten- genom behandling i hemmet och omärkta företagsbilar

• begränsad frånvaro från jobbet
• behandling i hemmet
• ekonomiskt fördelaktigt
• tillgängligt för funktionsnedsatta
• vi finns över hela landet

Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?

Luntertun Care Öppenvård består av ett nationellt nätverk erfarna och erkänt kunniga missbruksbehandlare, alla med ett starkt driv av att få göra skillnad. Det är en unik öppenvård för dig med riskbruk eller beroende av alkohol, spel eller droger. Till skillnad från traditionella behandlingsinsatser, där du som klient kommer till en mottagning, kommer vi istället hem till dig. Vår filosofi är att ett riskbruk eller beroende behöver tas om hand i den miljö det pågår vilket vanligtvis är i hemmet. Vi vänder oss till personer som inte kan eller vill ta del av traditionella behandlingslösningar som ofta innebär gruppterapi på den kommunala socialförvaltningen eller som inneboende på ett behandlingshem under en längre period.

Kanske har du en nyckelroll i samhället, en offentlig position eller är egen företagare och sätter stort värde på din integritet och ditt privatliv.

Behandlingen vi erbjuder sker enskilt tillsammans med en av våra behandlare, med ett individuellt upplägg utifrån dina behov och förutsättningar. Allt för att vara så effektiv och givande som möjligt. Den bygger på att hitta just din nivå av problematik och är anpassad för dig och din livssituation. Efter genomgången behandling tar du del av vår eftervård för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar förändring.
I behandlingens slutfas lägger vi tillsammans med dig upp en plan för hur din väg mot förändring på bästa sätt ska kunna bibehållas. Den vidare kontakten skräddarsys och kan ske till exempel genom en kombination av digitala och personliga möten. Vanligtvis avslutas den individuella eftervården ca ett år efter det att vi inledde behandlingen hemma hos dig. Det blir vårt jobb och vårt uppdrag att på bästa sätt följa dig genom hela din förändringsprocess och att alltid finnas nära tillhands. Detta för att säkerställa att du når dina mål om en positiv förändring, ökad livskvalitet och upplevelse av meningsfullhet.
Vår verksamhet har självklart tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och står under deras tillsyn och kontroll. Med våra erfarna behandlare och ett unikt koncept står vi tillgängliga för dig på din väg framåt.

Hur remitteras jag till Luntertun Care Öppenvård?

För att kunna ta del av möjligheten till behandling genom Luntertun Cares Öppenvård behöver du kontakta antingen:


• företagshälsovården på ditt företag,

• socialtjänsten i kommunen där du bor eller
• själv ta kontakt med oss om du på egen hand vill/ kan bekosta din behandling för att slippa inblandning av andra myndigheter.