Luntertun Care Öppenvård-kvalitativ behandling i hemmet 

Luntertun Care Öppenvård är en av få aktörer i landet som innehar tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva kvalitativ missbruksbehandling hemma hos klienten. För den enskilde innebär detta att en av våra behandlare kommer hem till klienten istället för att klienten ska komma till behandlaren.