Stödboendet Kilavägen

Luntertun Care AB driver idag Stödboendet Kilavägen på uppdrag av Falkenbergs kommun. Stödboendet Kilavägen är ett boende för hemlösa personer och som även har någon form av långvarig beroendeproblematik. På Kilavägen ges dessa utsatta människor en fristad, en plats att andas ut på för att återfinna hoppet om en ljusare framtid. För en plats på stödboendet krävs ett beslut av socialtjänsten i Falkenberg.